Καλώς Ήλθατε!
Ο άνθρωπος, μεταξύ άλλων, διαθέτει και το χάρισμα της διαίσθησης. Για όλους εσάς που πιστεύετε σε αυτό, θεωρώ διασκεδαστικό να δοκιμάσετε τις δυνατότητές σας, στο να σπάσετε την ομαλή συνέχεια του χρόνου και να προβλέψετε μικρά ή μεγάλα πράγματα από αυτά που θα ζήσετε, λύνοντας κάποιες απορίες σας. Προσβλέπω η ιστοσελίδα αυτή να αποτελέσει οδηγό σε αυτή σας την προσπάθεια, καθώς αναλύονται οι κυριότερες μορφές μαντείας - μαντικής.Ήδη, κατά την απαρχή της δημιουργίας αυτής της ιστοσελίδας, αισθάνομαι ψιθύρους και γελάκια στον περιβάλλοντα χώρο. Υπάρξεων από κάπου αλλού, από το πριν και το μετά, άγνωστες σε εμένα αλλά τόσο κοντινές στην ψυχή μου, που με δείχνουν με το δάχτυλο, με περιπαίζουν για αυτήν μου την προσπάθεια και με περιγελούν για την άγνοιά μου. Ελπίζοντας πως οι Δυνάμεις που μας επιτηρούν, θα με βοηθήσουν να ξεδιπλώσω το κουβάρι της σκέψης μου, με βαθύ σεβασμό, θα προσπαθήσω να σας περιηγήσω σε αυτόν τον κόσμο.Τον δικό μου κόσμο. Σας προκαλώ να παραθέσετε και εσείς τις απόψεις σας, προσβλέποντας στη διόγκωση των γνώσεών μας και στη περαιτέρω ζύμωση των ιδεών μας.

Συγκεκριμένα, στην ενότητα χαρτομαντεία δίδονται διάφορα στοιχεία για την τεχνική της μαντείας με κάρτες (χαρτιά). Γίνεται μια ιστορική αναδρομή της χαρτομαντείας και αναλύονται οι βασικές αρχές της καθώς και οι κυριότεροι μεθόδοι κατάστρωσης της τράπουλας (χαρτιών). Τέλος παρατίθεται η ερμηνεία των φύλλων της τράπουλας για κάθε κάρτα ξεχωριστά.

Στην ενότητα ρούνοι δίδονται διάφορα στοιχεία για την τεχνική της μαντείας με ρούνους. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη χρήση των ρούνων και στο ρουνικό αλφάβητο και αναλύονται οι βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά την χρήση τους καθώς και οι κυριότεροι μεθόδοι κατάστρωσης τους. Τέλος παρατίθεται η ερμηνεία των ρούνων για κάθε ρούνο ξεχωριστά.

Στην ενότητα κατοπτρομαντεία δίδονται διάφορα στοιχεία για την τεχνική της μαντείας με κάτοπτρο (καθρέπτη). Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη χρήση του κατόπτρου (καθρέπτη) ως μέσο μαντείας και αναλύεται η διαδικασία που ακολουθείται κατά την χρήση του καθρέπτη καθώς και οι κυριότερες μεθόδοι προστασίας που απαιτούνται.EIKONA: Η χαρτορίχτρα, Anton von Schleich