ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΡΟΥΝΩΝ


Ρούνοι
Στην ενότητα ρούνοι δίδονται διάφορα στοιχεία για την τεχνική της μαντείας με ρούνους. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη χρήση των ρούνων και στο ρουνικό αλφάβητο και αναλύονται οι βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά την χρήση τους καθώς και οι κυριότεροι μεθόδοι κατάστρωσης τους. Τέλος παρατίθεται η ερμηνεία των ρούνων για κάθε ρούνο ξεχωριστά.
[01] WYRD - ΓΟΥΙΡΝΤ: Η δύναμη του Πεπρωμένου.

Στοιχείο : Αιθέρας
Ο ρούνος αυτός είναι τελείως κενός και συμβολίζει σε πρώτο επίπεδο την ιδέα του πεπρωμένου. Είναι το συλλογικό όνομα που έδιναν οι βόρειοι λαοί στις Νόρνες, των οποίων τα ονόματα ήταν Ούρντ, Βερτάντι και Σκούλντ (τις τρεις Μοίρες της δικής μας παράδοσης). Αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο Ρούνος αυτός φανερώνει κάποια μοιραία γεγονότα που είναι δύσκολο να αποφευχθούν. Δεν είναι απαραίτητα δυσοίωνος, διότι η μοίρα μπορεί να μας επιφυλάσσει και καλά γεγονότα. Όλα εξαρτώνται από τους Ρούνους που τον συνοδεύουν. Το Γουΐρντ σε θέση αποτελέσματος δείχνει πως το μέλλον του ενδιαφερόμενου, δεν μπορεί ή δεν πρέπει να του αποκαλυφθεί και πρέπει να σταματήσει αμέσως την μαντεία. Δεν πρέπει λοιπόν να επαναλάβει το ίδιο ερώτημα εάν δεν περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Αντεστραμμένο :

Δεν αλλάζει η έννοια.