ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗΣ
Πώς Ρίχνουμε Τα Χαρτιά - Χαρτομαντεία


Συγκεκριμένα, στην ενότητα χαρτομαντεία δίδονται διάφορα στοιχεία για την τεχνική της μαντείας με κάρτες (χαρτιά). Γίνεται μια ιστορική αναδρομή της χαρτομαντείας και αναλύονται οι βασικές αρχές της καθώς και οι κυριότεροι μεθόδοι κατάστρωσης της τράπουλας (χαρτιών). Τέλος παρατίθεται η ερμηνεία των φύλλων της τράπουλας για κάθε κάρτα ξεχωριστά.Ανακάτεμα Και Κόψιμο Χαρτιών - Χαρτομαντεία


Αν πρόκειται να τα διαβάσετε για κάποιον άλλο, ανακατέψτε την τράπουλα προσεκτικά πριν επιτρέψετε στον ενδιαφερόμενο να την πιάσει. Αυτό βοηθά να απαλλαγούν τα χαρτιά από κάθε περασμένη επιρροή και να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα για το διάβασμα. Δίνετε στον ενδιαφερόµενο την τράπουλα για να ανακατέψει τα χαρτιά, και έπειτα να αφήσει την τράπουλα µπροστά του και να κόψει µε το αριστερό χέρι 2 φορές προς την κατεύθυνση της καρδιάς (να χωρίσει δηλαδή την τράπουλα σε τρία µέρη).Οι τρεις στοίβες που έχουν σχηματιστεί μαζεύονται η μια πάνω στην άλλη ώστε να σχηματιστεί τελικά μια στη μέση του τραπεζιού. Μετά ο χαρτομάντης τα καταστρώνει και τα ερμηνεύει.

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Γυρίζουµε τα τρία πακέτα ώστε να ανοίξει το κάτω χαρτί κάθε πακέτου. Αυτά τα τρία χαρτιά είναι τα Κλειδιά, µας δίνουν δηλαδή µια πρώτη εικόνα προτού ρίξουµε τα χαρτιά. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι στην ανάγνωση της Τσιγγάνικης Λένορµαν τράπουλας, δεν παίζει ρόλο αν τα χαρτιά ανοίξουν αντεστραµµένα. Αξιολογούµε τα Κλειδιά µε βάση τη σηµασία τους (βλ.Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ). Αυτό θα µας δώσει µια πρώτη γενική εικόνα για το ερώτηµα που µας απασχολεί.

Μέθοδοι Κατάστρωσης Τράπουλας - Χαρτομαντεία


Στη συνέχεια, ενώνουµε ξανά τα 3 πακέτα, και ρίχνουµε και τα 36 χαρτιά, το ένα µετά το άλλο, σε 5 σειρές: οι πρώτες 4 θα έχουν 8 χαρτιά, και η 5η θα έχει 4 χαρτιά.

Τώρα αρχίζει η ερµηνεία της διάταξης των χαρτιών. Το επίκεντρο της ερµηνείας είναι είτε το χαρτί 28 (ΑΝΤΡΑΣ) είτε το χαρτί 29 (ΓΥΝΑΙΚΑ), ανάλογα µε το αν ο ενδιαφερόµενος είναι άντρας ή γυναίκα. Δηλαδή, αν π.χ. ο ενδιαφερόµενος είναι γυναίκα, θα µας απασχολήσουν τα χαρτιά που βρίσκονται γύρω από το χαρτί 29, ενώ αν ο ενδιαφερόµενος είναι άντρας, θα µας απασχολήσουν τα χαρτιά που βρίσκονται γύρω από το χαρτί 28, πάντα ανάλογα µε τη µέθοδο ανάγνωσης που θα επιλέξουµε. Σαν μέθοδοι κατάστρωσης προτείνονται ο τσιγγάνικος σταυρός, οι διαγώνιοι, και το τετράγωνο. Αριστερά μπορείτε να βρείτε ακριβείς πληροφορίες για αυτές τις μεθόδους ανάγνωσης.

Η όλη ερµηνεία, όπως είπαµε, περιστρέφεται γύρω από το χαρτί του ενδιαφερόµενου, και αυτό που πρέπει να προσέξουµε είναι η θέση των υπόλοιπων χαρτιών σε σχέση µ' αυτό:
Ό,τι βρίσκεται δεξιά από το χαρτί του ενδιαφερόµενου, αφορά το παρελθόν.
Ό,τι βρίσκεται αριστερά, αφορά το µέλλον.
Ό,τι βρίσκεται πάνω, µας δίνει πληροφορίες για κάτι που συµβαίνει τώρα, είτε για κάτι που πρόκειται να συµβεί άµεσα.
Ό,τι βρίσκεται κάτω από το χαρτί του ενδιαφερόµενου, αφορά τα απωθηµένα, δηλαδή αυτά µε τα οποία προτιµά κανείς να µην ασχοληθεί.